Biografie

Het zwarte schaap heette de Turk

Door Fredrik Willems

Introductie

Op 27-jarige leeftijd nam Westerling het commando van de Speciale Troepen op zich. (Foto: Dienst voor Legercontacten Indonesië )

“Hij is een breedgeschouderd, athletisch gebouwd man, die niet meer meet dan 1.70 meter. Onder een hoog glad voorhoofd een paar merkwaardig lichtblauwe ogen in een scherpgesneden kop, die iets verraadt van zijn geboorte uit een Turkse moeder en een Nederlandse vader.” Met deze omschrijving stelde een Nederlands dagblad in 1950 Raymond Westerling aan zijn lezers voor. De in Istanbul geboren Westerling voerde tijdens de Indonesische Onafhankelijkheidsoorlog het bevel over de commando-eenheid Speciale Troepen aan.

Door zijn hardhandige bestrijding van Indonesische guerrillastrijders in Zuid-Celebes staat Westerling in Indonesië tot op de dag van vandaag te boek als staatsvijand nummer één. Maar ook in Nederland roept Westerlings naam nog veel emotie op, zo bleek onlangs weer toen de minister van Buitenlandse Zaken Frans Timmermans bekend maakte dat de weduwen van tien slachtoffers van Nederlandse executies in Celebes een schadevergoeding en excuses moeten krijgen. Was Raymond Westerling nu werkelijk de “oorlogsmisdadiger” en “massamoordenaar”, zoals hij in veel commentaren werd aangeduid? Voor een antwoord op deze vraag moeten we zestig jaar terug in de tijd toen ons land op dramatische wijze afscheid nam van zijn belangrijkste koloniale bezit.

Op 17 augustus 1945 riepen de leiders van de nationalistische beweging, Soekarno en Mohammed Hatta, de Republiek Indonesië uit. Dat was een tegenslag voor de Nederlandse regering, die hoopte de verhoudingen van voor de oorlog weer snel te kunnen herstellen. In het door de Japanse capitulatie ontstane gezagsvacuüm braken tijdens de Bersiap op een groot aantal plaatsen gewelddadigheden uit, waarbij met name onder Indo-Europeanen en Chinezen duizenden doden vielen. Er werd besloten om met militaire middelen de orde in de kolonie terug te brengen. Dit ging echter niet zonder slag of stoot gepaard. Overal braken gevechten uit. Zo ook op Zuid-Celebes, waar de nationalistische beweging medestanders onder de bevolking vond. Bovendien voegden strijdgroepen uit Java en criminele bendes zich bij het verzet op het eiland.

Het resultaat was een totale anarchie. Het openbare leven op Zuid-Celebes kwam grotendeels tot stilstand. De troepen van het KNIL en de Koninklijke Landmacht lieten zich ’s nachts niet meer buiten hun kampementen zien. Voor het Nederlands-Indische bestuur en de Nederlandse legerleiding was duidelijk dat de terreur tegen elke prijs moest worden beëindigd. Op 11 december 1946 werd daarom de Staat van Oorlog en Beleg voor Zuid-Celebes afgekondigd. Eerder die maand was al versterking verschenen in de vorm de Speciale Troepen onder leiding van Raymond “de Turk” Westerling.

Reputatie van een harde jongen

Zijn bijnaam dankte Westerling aan zijn jeugd, die hij in Turkije doorbracht. Als zoon van een Nederlandse antiquair en zijn Turkse echtgenote van Griekse afkomst groeide hij op in Istanbul. Op 22-jarige leeftijd, vlak na de Duitse inval in Polen, meldde hij zich aan bij het Nederlandse consulaat als vrijwilliger voor de geallieerden. Via diverse omzwervingen kwam Raymond Westerling in Engeland terecht waar hij een opleiding tot commando en parachutist volgde. In september 1944 werd hij benoemd tot sergeant voor speciale diensten en ingelijfd door het Bureau Bijzondere Opdrachten, een organisatie die agenten opleidde voor geheime acties in Nederland. Net als in de twee voorafgaande jaren had Westerling de pech dat de voor hem geplande missies op het laatste moment werden afgeblazen.

dutchtroop

Westerling (tweede van links) kreeg zijn commando-opleiding in het Britse leger. (Foto: onbekend)

Een maand later zou hij echter werd worden ingezet. Westerling werd geplaatst bij de staf van prins Bernhard en ging in het bevrijde Nederland een compagnie Brabantse en Limburgse stoottroepen trainen. Met zijn rekruten ondernam hij enkele malen uitstapjes naar vijandelijk gebied. “(…) eindelijk begon ik dan wat actie te zien, met het gevolg dat ik plezier kreeg in de oorlog”, merkt hij tevreden op in zijn memoires. Aan zijn periode als instructeur kwam echter een abrupt einde toen hij door de inslag van een Duitse V-1 raket ernstig gewond raakte.

Na de Japanse overgave werd Westerling met een klein groepje Nederlandse militairen boven Medan geparachuteerd. De faam van Westerling steeg snel door de in een golf van geweld overspoelde stad. Hij werd een expert op het gebied van contraguerrilla toen hij daarna voor de Engelse en Nederlandse inlichtingendienst op Sumatra werkte. Vrijwel in zijn eentje wist Westerling tientallen Nederlandse, Molukse en Chinese gezinnen van een wisse dood te redden. Hij deinsde daarbij niet terug voor een sluipmoord meer of minder weet de Engelse officier John Dancy zich te herinneren: “Op een ochtend ging ik naar Westerling toe voor ons glaasje advocaat. Daarbij kwam een ‘bendehoofd’ ter sprake of hoe we zo’n man noemden. Toen zei Westerling: ‘Die heb ik al’. Hij beschreef hoe hij als inlander vermomd naar een moskee ging waar die bendeleider altijd kwam bidden en hem daarbij te grazen had genomen. Al keuvelend graait Westerling naast zijn bureau – ik herinner me dat haarscherp – en vist uit zijn prullenbak aan het haar het afgesneden hoofd van de heer in kwestie.”

Zijn reputatie van een “harde jongen” gaf in 1946 bij de legerleiding de doorslag om hem aan te stellen als commandant van de Speciale Troepen. Onder de voormalige leden van de commando-eenheid worden Westerlings vaardigheden nog altijd hoog aangeslagen. Zo ook door Haij van Groenendaal in het Tv-programma Andere Tijden: “Het was echt wat je noemt een magisch figuur, intens populair. Een buitengewoon goed commando en hij kon verrekte zuiver schieten met zijn pistool. Dat deed niemand hem na. Hij gooide een voorwerp in de lucht: pang! Het was net kleiduiven schieten.”

De Nederlandse legerleiding gaf Raymond Westerling een carte blanche. Hij was geen verantwoording schuldig aan de militaire autoriteiten ter plaatse en kon zelfstandig te werk gaan. Westerling paste op Zuid-Celebes zijn eigen methode van contraguerrilla toe waarin een belangrijke plaats was ingeruimd voor standrechtelijke executies. Om het vertrouwen van de bevolking te kunnen winnen, was het in zijn ogen noodzakelijk haar “demonstratief een harder optreden dan dit van de terroristen voor te leggen”. De acties verliepen volgens een vast patroon. Met kleine groepen werden verdachte kampongs ‘s nachts omsingeld en bij het aanbreken van de dag overvallen. De bewoners werden gedwongen om hun huizen te verlaten en zich op een open terrein in de nabijheid van de kampong te verzamelen. Personen, die verzet boden, werden onmiddellijk gedood. Na aankomst op de verzamelplaats scheidden de Speciale Troepen de mannen van de vrouwen en kinderen.

Aan de hand van eerder ingewonnen inlichtingen en ter plaatse verkregen informatie selecteerde hij vermeende opstandelingen. Van Groenendaal: “Toen iemand uit de groep naar voren kwam, ik zie dat nog voor me, pakte hij één van zijn pistolen en schoot die man dood.” Ook de overige “terroristen” werden zonder vorm van proces geëxecuteerd. Na de terechtstellingen moest de bevolking een eed afleggen op de koran en zweren dat ze het terrorisme uit haar midden zou bannen. Tenslotte wees Westerling een nieuw politieapparaat en kampongbestuur aan dat verantwoordelijk werd gesteld voor de ordehandhaving.

Tot 21 februari 1947 vonden tientallen van dergelijke zuiveringsacties plaats. Raymond Westerling slaagde er met zijn drastische aanpak in om de terreur te breken, het verzet de kop in te drukken en de steun van de bevolking af te dwingen. De orde keerde op Zuid-Celebes terug. Volgens de historicus Willem IJzereef vielen in de drie maanden durende actie zo’n 5000 slachtoffers. Een groot deel hiervan werd echter niet door de Speciale Troepen gedood, maar door het KNIL, de kampongpolitie en strijdgroepen, die met de Nederlanders samenwerkten. Door het Indonesische verzet werden in dezelfde periode ruim 1500 mensen om het leven gebracht. De Nederlandse legerleiding zag de zuiveringsactie aanvankelijk als een groot succes.

afscheid
In 1948 trad “de Turk” terug als commandant van de Speciale Troepen. (Foto: Dienst voor Legercontacten Indonesië)

De “40.000” van Zuid-Celebes

De gebeurtenissen op Zuid-Celebes gaf de Indonesiërs echter een sterk wapen in handen. Door Soekarno werd het optreden van Westerling met succes aangegrepen om het elan van zijn eigen troepen op te voeren en om sympathie in het buitenland voor de Indonesische Onafhankelijkheidstrijd te verkrijgen. Westerling werd er van beschuldigd tienduizenden onschuldige burgers om het leven te hebben gebracht. In de algemene vergadering van de Verenigde Naties noemde de Indonesische afgevaardigde zelfs een aantal van 40.000 doden. De “40.000” van Zuid-Celebes blijken een uitstekend propagandamiddel te zijn geweest, die tot de dag van vandaag doorwerkt. Generaal Simon Spoor achtte Raymond Westerling vanwege nieuwe excessen op West-Java en de aanhoudende negatieve publiciteit rond zijn persoon niet langer geschikt voor zijn taak als commandant. Op 16 november 1948 droeg Westerling het gezag over en kwam er een einde aan zijn militaire carrière.

Vlak na de soevereiniteitsoverdracht pleegde “de Turk” echter een staatsgreep tegen de regering van Soekarno. Een door hem zelf op de been gebrachte strijdmacht, aangevuld met gedeserteerde leden van de Speciale Troepen, bezette de stad Bandung. Door een slechte planning en het zich afzijdig houden van Nederlandse officieren en Indonesische strijdgroepen, die de actie steunden, liep de staatsgreep op een mislukking uit. Raymond Westerling wist met hulp van de Nederlandse legerleiding te ontsnappen en na veel omzwervingen Nederland te bereiken. Onlangs onthulden de historicus Harry Veenendaal en de journalist Jort Kelder dat de Koninklijke Marechaussee in 1950 onderzoek deed naar de betrokkenheid van Prins Bernhard en zijn stafleden in het complot tegen de Republiek Indonesië.

Bandung

De in Bandung aanwezige TNI militairen werden volledig overrompeld. (Foto: onbekend)

Westerling heeft zijn optreden op Zuid-Celebes altijd hardnekkig verdedigd. Dat hij, als hij het nodig vond, meedogenloos te werk ging, heeft hij nooit tegengesproken. In interviews ontkende hij echter zich schuldig te hebben gemaakt aan oorlogsmisdaden. “Het invoeren van het standrecht op Zuid-Celebes was het gevolg van een zuiver menselijke redenering, alhoewel het voor veel mensen een beestachtige daad was. Maar ga je dieper op de redenering in waarom ik gedwongen was dat te doen – ik heb mezelf opzij gezet, ik heb de krijgsraad geriskeerd en de publieke opinie – dan is het de enige manier om met een minimum aan bloedvergieten de rust en orde te herstellen op Celebes. Dat is van belang, omdat overal waar botsingen zijn er maar één werkelijk slachtoffer is: het volk.”

Onverwachte bijval kreeg Raymond Westerling uit Indonesische hoek. Volgens de Indonesische ex-kolonel en militair historicus Prof. Mr. Natzir Said kan Westerling niet zondermeer als een oorlogsmisdadiger worden bestempeld. “Iedere militair weet: onder een Staat van Oorlog worden mensen ter plaatse doodgeschoten. Dat is normaal. Standrechtelijke executies werden niet alleen door Westerling uitgevoerd, maar ook aan onze zijde. Heel wat spionnen van de Nederlanders zijn door ons doodgeschoten na een onderzoek ter plaatse. We omsingelden dan zo’n desa en als die mensen zeiden: ‘Hij is een mata-mate, spion van het KNIL….naar de boom!’” Waren de standrechtelijke executies volgens Natzir moord? “Dat houdt een oordeel in”, zegt hij, “dat er iets crimineels van maakt, waar de rechter zich mee moet bemoeien. Maar dit was oorlog. Het is vaak moeilijk te begrijpen voor civiele mensen. Volgens de Conventie van Geneve mogen krijgsgevangenen niet zonder onderzoek worden doodgeschoten. Westerling hield zich daaraan, voor zover het ging om gevangenen die verklaarden tot de officiële Republikeinse strijdmachten te behoren. Maar in andere gevallen….geen pardon. Als je de daden van Westerling misdadig vindt, dan moet je ook naar zijn commandanten kijken”.

Graf

De laatste rustplaats van Raymond Westerling. (Foto: onbekend)

In haar meest virulente vorm

Hier zou het echter nooit van komen. Door de Tweede Kamer werd een onderzoekscommissie ingesteld die verslag over de gebeurtenissen op Zuid-Celebes moest uitbrengen. De resultaten van het onderzoek pakten niet ongunstig voor Westerling uit. De excessen die hadden plaatsgevonden, bleken niet door hem te zijn gepleegd, maar door drie onderofficieren, die de “methode-Westerling” op eigen houtje hadden toegepast en daarbij tot volledige willekeur waren vervallen. De onderzoekscommissie achtte het wenselijk dat het drietal werd vervolgd. Ook zouden “de burgerlijke autoriteiten, die hun handelingen goedkeurden, verzwegen, aanmoedigden of door de vingers zagen” verantwoording moeten afleggen. De aanbevelingen van de onderzoekscommissie werden niet opgevolgd. Volgens minister-president Willem Drees zou de affaire de betrekkingen met het onafhankelijke Indonesië schaden. Het rapport verdween in de la en zo bleef Westerling na Indonesië ook in Nederland centraal staan in discussies over de excessen, die in voormalig Nederlands-Indië hadden plaatsgevonden.

Raymond Westerling werd daarmee voorgoed de personificatie voor het Nederlandse militaire optreden in haar meest virulente vorm. Het zwarte schaap heette “de Turk”. En dat kwam misschien ook wel goed uit in Nederland. Het wekte de indruk dat hij geen Nederlander was, zijn optreden op Zuid-Celebes en zijn staatsgreep tegen de regering van Soekarno, waren acties van een vreemdeling, een eenling bovendien, waar Nederland verder niets mee te maken had. De persoon en de daden van Raymond Westerling kunnen echter niet los gezien worden van het politieke kader, de militaire hiërarchie en de omstandigheden van een guerrillaoorlog waarin hij functioneerde. De door de Nederlandse regering zo gewenste vooroorlogse verhoudingen bleken niet hersteld te kunnen worden. Na zware internationale druk droeg Nederland in december 1949 het gezag over en is er sindsdien sprake van een onafhankelijk Indonesië. In het bloedige conflict kwamen uiteindelijk ruim 6000 Nederlanders en 130.000 Indonesiërs om het leven.

Westerling had de grootste moeite om na zijn jaren in Indonesië een burgerbestaan in Nederland op te bouwen. Het lukte hem niet om een vaste baan te krijgen. Hij leidde een berooid en teruggetrokken bestaan. Ook fysiek gezien ging het hem niet goed af. Zijn oorlogsverwondingen bezorgden hem veel last. Volgens zijn oudste dochter Celia bleven de herinneringen aan de oorlog Westerling achtervolgen. In een vraaggesprek met de Indonesische journaliste Linawati Sidarto sprak ze openhartig over haar vader. “Hij was zo teleurgesteld hoe de regering hem had behandeld. Hij diende zijn land en daarna werd hij de zondebok. Hij had moeite rond te komen van zijn klein pensioentje” (…) Ik heb hem nooit als een moordenaar beschouwd. Hij werd in een situatie gezet waar de regels anders waren en waar hij dingen moest doen die tegen zijn natuur in gingen”. Van de Nederlandse overheid kreeg hij na een jarenlange rechtszaak uiteindelijk een volledige uitkering. Raymond Westerling overleed in 1987 op 68-jarige leeftijd in zijn woonplaats Purmerend aan een hartstilstand.

Bronnen

R.P.P. Westerling, Mijn memoires…(Antwerpen 1952), R.P.P. Westerling, Westerling, dee Eenling (Amsterdam 1982), W. IJzereef, De Zuid-Celebes affaire. Kapitein Westerling en de standrechtelijke executies (Dieren 1984), J.G. de Beus, Het laatste jaar van Nederlands-Indië. Van de zwaardhouw der tweede politionele actie tot de handtekening onder de souvereiniteitsoverdracht (Rotterdam 1987) J.A. de Moor, Westerling’s oorlog. Indonesië, 1945-1950. De geschiedenis van de commando’s en parachutisten in Nederlands-Indië, 1945-1950 (Amsterdam 1999).

Advertenties
Gepubliceerd on september 15, 2006 at 12:02 pm  Comments (135)  

The URI to TrackBack this entry is: https://westerling.wordpress.com/biografie/trackback/

RSS feed for comments on this post.

135 reactiesPlaats een reactie

 1. Een uistekend leider en een subliem militair.

 2. Beste Pieter van de AAlst,

  Bedankt voor uw reactie. De afgelopen periode heb ik het druk gehad met mijn werk, maar in de komende tijd zal ik meer nieuwe artikelen op Raymond Westerling Online plaatsen.

  Met vriendelijke groet,

  Fredrik Willems

 3. Ondanks alles is en wordt Westerling nog steeds als een uitstekend militaire leider beschouwd!Ook alle mislukkingen ten spijt : hij toonde altijd zijn daadkracht.Dat kun je van de tegenwoordige “leiders” niet zeggen!
  Dank voor uw artikel.Het geeft ons toch een beter inzicht over hem.
  Met vriendelijke groet’
  Peter Terwijn

 4. Raymond Westerling. Pragmatisch gezien heeft hij zijn taak prima volbracht. In Afghanistan is de methode Westerling de enige methode die moet werken. Helaas bestaan dit soort mannen op dit moment niet.

  Moreel gezien vindt ik het nogal drastische maatregelen. Volgens de conventie van Geneve kan dit niet door de beugel.

  • Generaal Westerling heeft zijn werk prima gedaan en is voor mij een grootte held ,soms zijn drastiche maatregelen nodig ,terroristen kun je helaas niet dood knuffelen

   • Me vader heeft onder westerling gediend als commando. Dienst speciale troepen

   • ALS het terroristen zijn. Dat is nooit bewezen. We hadden de pretentie beschaving te brengen, dan ga je niet, net zoals de Duitsers in ons land deden standrechtelijke executies toepassen. Ook zijn er gevangenen geëxecuteerd zonder vorm van proces.

   • Westerling is NOOIT een Generaal geweest!!!!

 5. Westerling is een grote misdadiger!!! Een schande dat aan deze man hier als een held wordt onthaald!!!

  • Goh ! Vertel eens iets wat ik niet weet ?

  • Pffff, en de Indonesiërs waren lieverdjes zeker….. Die hebben ook genoeg zuiveringsacties gehouden onder de Indo-Ned bevolking. De Japanners hebben niets voor niets de Indo-Nederlanders in interneringskampen moeten zetten.
   Mijn opa heeft met Westerling gevochten en daar ben ik nog steeds trots op !

   • Mijn vader ook,het certifocaat dst hangt hier aan de muur

 6. Westerling wordt hier helemaal niet als held neergezet. Alleen de feiten. 350 jaar Nederland in Indonesie zijn 350 jaar lang oorlogen opstanden en onderdrukking geweest. Wij zijn goed rijk geworden door mensen als Westerling in te zetten. Beetje hypocriet om nu commentaar op hem te leveren. Hij werkte in opdracht van de Nederlandse regering en was een goed en efficient militair.

  • In zijn RAPWI tijd vermoordde hij op eigen houtje… En dat deed hij nog voordat de Bersiap was uitgebroken.

 7. Ik heb veel onderzoek gedaan naar wat er allemaal gebeurd is daar in die tijd. Het klopt inderdaad dat Westerling werkte in naam van de regering. En juist daarom is het zo verschrikkelijk en onmenselijk wat er daar gebeurd is!! Er werd niet eens meer onderzocht of mensen iets gedaan hadden, er werd geen enkele vorm van proces of rechtspraak gebruikt, het enige wat er gebeurde was het op gruwelijke wijze vermoorden van mensen. Gewone mensen zoals jij en ik. Verschrikkelijk dat Nederland toestond dat zoiets gruwelijks gebeurde. Dus nee, ik vind Westerling geen held. Hij overtrad de regels die hij kreeg, hij begon het steeds leuker te vinden en werd ook steeds sneller in het vermoorden van mensen. Als je hier zegt dat Westerling een held is dan weet je of niet wat er daar gebeurd is en heb je gewoon geen verstand over wat je zegt of je bent gewoon niet goed bij je hoofd en begrijpt het gewoon niet. ONMENSELIJK gewoon.

  • Ik ben eens met u… hij is geen HELD maar een moordenaar als Hitler!!!!

   • Je weet echt niet waar je over praat. Mijn vader heeft onder kpt westerling gediend de hoofdschuldigen zitten in den haag alles ging op bevel. Maar we spreken wel over bijna 400 jaar kolonialisme weet je wat er op atjhe is gebeurt ook de Nederlanders . Ook om te onderdrukken, Nederland dacht naar de WO 2 even terug te komen . Dat viel dus even tegen en dacht dus even het koloniale regime weer even op te leggen dat hebben ze dus geprobeerd (lees kpt Westerling) Nederland als 1 van de militairen. Nederland moest dus een zonde bok hebben daar is hij er 1 van . Nederland kon toch niet volmondig zeggen tegen de wereld en met name Indonesia we we hebben het met harde hand geprobeerd en sorry voor de brokstukken . En de excessen die in opdracht van ons plaatsvonden. Nee zal Den haag nooit toe geven wij zijn immers het beste jongetje van de klas. Resent voorbeeld wat ze nog steeds doen ( foto rolletje Sebrinica) kombje er toch redelijk makkelijk van af………..dus waarom niet iemand de schuld geven van heel veel dingen die op bevel zijn gegeven alles wat kpt Westerling deed wist Den Haag van af . !!!!!!!!!!!!
    Slm Robin

  • Hij vermoordde 46.000 mensen in zuid sulawesi.

   • onzin verzonnen aantallen.

  • Onzin Karlijn, Je onderzoek bestaat waarschijnlijk uit het lezen van wikipedia. Ja in oorlogen gebeuren nu eenmaal dingen die je als naieve buitenstaander nooit zult begrijpen. feit is dat de onrust en de moordpartijen zoals die bewust werden veroorzaakt hiermee voorbij waren.

  • De denkfout die jullie soort “PvdA gutmenschen” maken is de “onschuldige mensen zoals ik” gedachte.
   De wanorde, anarchie en beestachtigheid onder de indo jihadis (in 1998, in 1965, in 1945, in 1947) radicalen (bersiap, pemuda, communisten, bandieten) is tot op de dag van vandaag onder de indo bevolking. Het is een 2e aard/natuur. Het behoeft slechts een KLEINE tik om tot rellen te komen.En “merdeka” was er 1 van.
   Merdeka kun je ook politiek, demonstratief en via stakingen afdwingen. Maar nee, moorden en rellen was de methodiek.
   En een man als Westerling is tenminste als een vis in het water tussen die anarchisten gelandt en lukte het pragmatisch en effektief om de ORDE te herstellen..voor de meerderheid van NIET rellende indo en NL bevolking.
   Ik hoop voor je dat je nooit tussen bloeddorstige rellende “andersdenkenden” terecht komt (schilderswijk?Islamabad ?) want dan begrijp je een beetje waar Westerling goed voor was.

   • Volgens jou zijn beesten,die er plezier in hebben te moorden,noodzakelijk om de vrede te bewerkstelligen.Nou,volgens je eigen bericht is dat dan maar heel even gelukt.Erg veel invloed heeft zo iemand niet op het wereldgebeuren.Wel hebben politici een bullterrier losgelaten om snel resultaat te boeken,heel even dan..Niet veel verschillend van de duitsers,tot nog geen jaar ervoor hebben gedaan,de fatsoenlijke wereld is tot heden nog geschokt en dat doen we ook van de daden waartoe Westerling zich heeft laten verleiden.Geen excuses voor wandaden!

 8. hoi Karlijn,

  Kan je mij vertellen aan de hand van je onderzoek die je gedaan hebt naar westerling ,wat was de reden dat westerling naar celebes werd gestuurd.

  • De reden was dat het een grote troep op Celebes was en hij ten koste van alles daar rust en orde moest terugbrengen…..

   • Nou je zegt het zelf al “MOEST” dus ………maar je aantallen kloppen zeker niet er is zeker wel wat gebeurt weet ij van mijn vader maar alles met en toestemming van den haag . Ze hebben nooit iets buiten hun mede weten gedaan ………
    Slm Robin

 9. Hey Ray,

  Jaa dat kan ik 😉
  Hij werd naar Zuid-Celebes gestuurd, omdat hij de opdracht kreeg daar de orde en de rust te herstellen. Nogal logisch dat het daar erg rustig wordt als je iedereen uitmoord, vind je ook niet?
  Ik denk dat het alleen maar erger is geworden, doordat Westerling daarheen is gestuurd? Mensen werden gewoon zonder enige vorm van proces vermoord.
  Ik ben benieuwd naar jouw reactie 😉

  Groetjes,

  • Je feiten kennis is weer teleurstellend. Zoek eens uit waarom hij er heen gestuurd werd en wat er gebeurde voordat hij daar was.

   • Bersiap! Maar Bersiap is meer dan alleen een slachtpartij, het is ook een sociale revolutie. Eentje die Nederland nooit heeft zien aankomen. En realist als u bent, weet u dat een revolutie te paard gaat met een vuist. Anders wordt er niet naar je geluisterd. Nederland luisterde niet goed genoeg en was paternalistisch en te vol van zichzelf terwijl ze dat niet konden waarmaken direct na de Tweede Wereldoorlog.

  • Dag karlijn, je stemt zeker pvda of sp zeker, dezelfde slappe linkse regering als naa de oorlog.
   Westerling heeft zeer goed werk verricht, soekarno en hatta dat zijn oorlogsmisdadegers!!!

   Andre

   • En jij bent zeker zon vvd stemmer ! Grote bek achter kantoorstoel vertellen hoe het dan wel of niet moest…lazerop flapdrop. De kapt, is een held, gestorven voor de luxe die jij en ik nu geniet !

   • Mensen als jij en westerling moeten we niet al te veel macht geven,er ontstaat meer agressie en de wereld wordt er bepaald niet mooier van.een

 10. Karlijn,

  In een oorlog gebeuren gruwelijke dingen.Dat is een feit.Kapitein Westerling was militair,in een tijd die vroeg om gepaste reacties.Dat heeft hij gedaan als logische uitvoering van zijn werk,en naar beste kunnen.Oorlogen win je niet door thee te drinken..

  Peter

 11. hoi Karin,

  Beetje magertjes wat je vertelt over orde en de rust vertel nu eens wat daar allemaal gebeurde .
  En dan zeg je : Ik denk etc, etc.
  Het gaat er niet om wat jij denkt ,ik denk dat je geen onderzoek heb gedaan over wat zich daar allemaal heeft afgespeelt en dat is niet alleen tegen de hollanders.

  • Kleine meisjes werden ontvoerd, misbruikt en levend in stukken gesneden, boeren werden geteisterd door diefstal en brandstichting en moesten dat soort lui nog onderdak verlenen ook.

 12. Heey Ray en Peter,

  Ik heb nooit gezegd dat Indie onschuldig was. Ik denk, na alles wat ik gelezen, gehoord en gezien heb, dat ze allebei heel erg fout zaten. Maar Nederland zat wel meer fout dan Indie.
  Peter jij zegt: oorlog kan je niet winnen door thee te drinken. Je hebt helemaal gelijk, maar precies door wat je hier zegt, geef je mij ook gelijk. Je zegt OORLOG. Nederland heeft altijd volgehouden dat het geen oorlog was maar een ‘politionele actie’, terwijl het echt wel een oorlog was. Maar dat zeggen ze niet, wan het iets is pas een oorlog als het plaatsvindt tussen 2 landen. En hiermee zouden ze dus erkennen dat Indie onafhankelijk was. En dat zou betekenen dat zij hartstikke fout zaten.
  Generaal Spoor was bijvoorbeeld ook hartstikke fout, ik heb een bewijs gevonden waarin staat dat hij zijn ontslag bij de koningin indiende om de regering te chanteren, omdat hij perse een koloniale oorlog wilde. Dan moet je het toch met me eens zijn dat Nederland niet goed bezig was, wel dan?

  Karlijn

  • Het woord oorlog mocht niet genoemd worden. Dit omdat het militaire ingrijpen door naieve burgers in de tweede kamer is bedacht.

   Waarom denk je dat het geen oorlog mocht worden genoemd?

   Dezelfde naieve mensen die de wereld willen verbeteren sturen militairen de wereld over om orde en vrede te herstellen. Maar ze willen aan de andere kant niet begrijpen wat oorlog betekent. Onschuldige slachtoffers zijn altijd onvermijdelijk. maar dat mag je natuurlijk niet zeggen en als er dan doden vallen zijn de militairen de gebeten hond.

   Vraag je eens af welk kabinet in de kamer zat tijdens de 1e en 2e politionele actie . En check dan meteen even welke partij de teruggekeerde Nederlandse dienstplichtigen (jawel dienstplichtigen ) voor moordenaars uitmaakte.

   Als je totaal niet begrijpt hoe de politiek werkt en hoe het er in een oorlog aan toe gaat kun je jelf beter van commentaar onthouden.

 13. Ik hoop op een reactie 😉

 14. joooooh karlijn,

  Heb altijd geleerd dat waarneer je over oorlog praat ,dat je twee landen nodig hebt.
  En waar haal je vandaan dat nederland meer fout was?
  Wie begon toen de W.O 2 in Azie afgelopen was het eerst met moorden ,de hollanders of de indonesiers.
  Was dat niet de ber..ap tijd????
  Generaal Spoor harstikke fout hoezo ,volgens jouw wilde dus Spoor vechten en Nederland niet.
  Dan was het toch heel simpel om Spoor zijn ontslag te aanvaarden.
  Zie je reactie tegemoet.

 15. p.s indie werd door de hollander zo genoemd.
  Indonesie is wat anders.

 16. Hij is de goede leider van Nederlands’Indie daarom moet hij gekozen worden en beloond met een Nobel prijs voor zijn nabestaande, ik vind dat hij ook een standbeeld moet hebben….

  Ik heb een site opgericht waar je kunt tekenen dat jij dat ook wil en dat je daardoor je in het verleden gestorven held beloond en hem alle eer aan reikt…

  Als Raymond nu nog zou leven Daardoor leef ik alleen voor Westerling

  Lang Leve WESTERLING

  • Ben je gek, je gaat toch ook geen standbeeld van Hitler in Berlijn neerzetten?

   • maar er zijn wel beelden/mausoleums voorrrr:
    Napoleon.
    Lenin
    Stalin
    Lincoln
    SUkarno
    Suharto
    Queen Victoria
    Louis XiV
    Djengis Khan
    Franco
    de lijst is eeeindelooos.

  • Amen

  • Je vergeet,dat Westerling er plezier aan beleefde,geen fraaie eigenschap,wel?

 17. Heey Ray en Danos,

  Ray, sorry dat ik zo lang nix heb laten horen;)
  Spoor wilde inderdaad een oorlog en hij wilde dit bereiken door de koningin te chanteren met zijn ontslag. Nederland wilde niet dat Spoor ontslag nam en is begonnen met een 2e politionele actie. Dat maakt Nederland toch fout? Het is net wat jij zegt, ze hadden gewoon zijn ontslag moeten accepteren, maar in plaats daarvan gaan ze weer de fout in en beginnen een oorlog.

  En Danos, ik vind je reactie zeer interessant en heel vreemd. Je leeft voor Westerling?? Waarom vind je dat hij een standbeeld en een Nobel prijs zou moeten krijgen? Hij heeft heel veel dingen verkeerd gedaan, en daar wil jij hem voor belonen? Ik hoop dat je je mening kan ondersteunen met argumenten.

  Ik hoop iets van jullie te horen;)

  • Spoor wilde het moorden op zijn militairen en andere Nederlanders of Nederlands gezinde inlanders stoppen. Dat is wat anders als oorlog willen. Mensen met een instelling en vooringenomenheid zoals jij zorgden ervoor dat dit moorden kon plaats vinden.

   Generaal Spoor dreigde zijn functie neer te leggen als er niet werd ingegrepen. Alternatief is functie neerleggen omdat hij daarvoor de verantwoording niet wilde nemen. Maar niemand wilde die verantwoording overnemen. Beter later vanuit je luie stoel met het vingertje wijzen.

   • Generaal Spoor en zijn militaire staf dreigde continu met zijn functie neerleggen, tegen de stroom in, want hij en Beel en anderen voerden een gevaarlijk achterhoedegevecht tegen een vaststaand feit: een Indonesie dat bevrijd was van Nederland.

    Natuurlijk voerden zij – en met succes – een guerillaoorlog tegen het leger van Spoor: want wie kaatst kan de bal verwachten. Spoor en andere generaals hadden dat onderschat, omdat ze niet wilden inzien dat ze continu achter de feiten aanliepen. Uit het nuchtere en zakelijke boek van De Moor komt deze tragedie duidelijk naar voren.

    Spoor was een uitstekende militair, Westerling idem commando. Maar zij streden voor een verloren zaak: Indonesia Merdeka was allang een feit. Zoals het Spanje niet gelukt is de Republiek van 7 verenigde gewesten te elimineren, zo lukte het Nederland niet de vrije Indonesische republiek weg te zuiveren.

    Het had allemaal nog veel bloediger en immoreler kunnen worden als Spoor a la Van Heutz jaren langer zijn gang had kunnen gaan: dan was de strijd onder het motto gendarmerie nog mistiger en wraakzuchtiger geworden – van beide kanten

    Gelukkig zijn dienstplichtigen – die vanwege een grondwetswijziging achteraf de sawahs in zijn gestuurd – teruggeroepen na 3 jaar, en zijn types als Westerling een uitzondering gebleven

 18. Heey Ray en Danos,

  Ray, sorry dat ik zo lang nix heb laten horen;)
  Spoor wilde inderdaad een oorlog en hij wilde dit bereiken door de koningin te chanteren met zijn ontslag. Nederland wilde niet dat Spoor ontslag nam en is begonnen met een 2e politionele actie. Dat maakt Nederland toch fout? Het is net wat jij zegt, ze hadden gewoon zijn ontslag moeten accepteren, maar in plaats daarvan gaan ze weer de fout in en beginnen een oorlog.

  En Danos, ik vind je reactie zeer interessant en heel vreemd. Je leeft voor Westerling?? Waarom vind je dat hij een standbeeld en een Nobel prijs zou moeten krijgen? Hij heeft heel veel dingen verkeerd gedaan, en daar wil jij hem voor belonen? Ik hoop dat je je mening kan ondersteunen met argumenten.

  Ik hoop iets van jullie te horen;)

 19. Hallooooo ,
  Karlijn ik weet niet wat je van mij wilt horen ,maar je hebt me nog steeds niet overtuigt met je reactie van 8 februarie 2009.
  Maar terugkomend op je laatste reactie,wat is de beweegreden geweest dat Nederland niet wilde dat Spoor ontslag nam.

 20. karlijn…

  Voor enige tijd terug heeft een commissie vanuit Indonesie onderzoek gedaan naar de tijd van R Westerling en de actie’s.
  …..Wat blijkt, dat de verhalen en insinuaties sterk overdreven zijn rond R Wsesterling.
  Vanuit het onderzoek is gebleken dat ongeveer 250 mensen in die gehele tijd gesneuveld zijn.

  Voor mijn gevoel was R Westerling een rechtgeschapen mens die met zijn troepen actie’s ondernam om zogezegd de nederlandse belangen te behartigen en die anderen voor onmogelijk hielden en waar men eigenlijk geen andere oplossing voor had.

  Dat er dingen in een oorlog gebeuren die niet moeten kunnen is makkelijk oordelen als je aan de zijkant staat en er niet betrokken bij bent, zoals onze mariniers en commando’s heden ten dage hun taak uitvoeren.
  Vergeet niet dat in oorlogstijd als soldaat of in welke betrokkenheid dan ook verander je van mens naar iets wat de situatie wil overleven…hoe dan ook.

  Heb je ook mensen die onder R westerling hebben gediend gesproken? Heb je ook hun verhaal aangehoord? Hoe oud ben je eigenlijk?

  • mijn opa heeft onder Westerling gediend, en hij heeft alles aan ons wat gebeurd in Zuid Sulawesi verteld. Terug naar Nederland, hij heeft van zijn dienst gestopt, want hij kon niet mee leven met wat gebeurde in zuid sulawwesi. in 1968 hij ging terug naar indonesie en daar met mijn oma ontmoet (zij komt uit bandung), met haar hij is getrouwd. Dus heb niet alleen 1 keer van mijn opa gehoord over het verhaal van Westerling.

   • Ik ken diverse oud KCT ers en niemand ontkent dat er het nodige is gebeurd. Het zal voor de mensen die erbij betrokken waren ook echt niet gemakkelijk zijn geweest. Duidelijk is wel dat een veel groter leed hiermee voorkomen kon worden. Vergeet niet dat het echte moorden pas na 1950 in Indonesie is begonnen en nu nog niet voorbij is.

    Waarom moesten wij de onafhankelijkheid van Indonesie toestaan terwijl Indonesie zelf, tot op de dag van vandaag weigerd om de onafhankelijkheid van de Molukken,etc te erkennen. Deze zelfs met geweld onderdrukt.

 21. Jochem,

  Het is niet belangrijk hou oud Karlijn is, vraag maar aan een gemiddelde volwassen nederlander waarneer WO2 afgelopen is en je hoort van het gros 5 mei.
  Men laat ze alleen maar dingen lezen die hun intressant vinden maar dat is dus ook het probleem .
  Men moet ook de keer zijde van de medaille zien en tot nu toe kan ik niet merken wat Karlijn die onderzocht heeft denk ze alleem maar dingen gelezen heeft die haar aangereikt zijn.

 22. Kan iemand mij uitleggen waarom J. de Moor in zijn boek “Westerlings Oorlog” Westerling een “roverhoofdman” noemt? Daarme suggereert De Moor dat Westerling zich schuldig heeft gemaakt aan diefstal, plunderingen e.d. Ik heb de afgelopen week het boek van De Moor gelezen, maar ik kan er niets in terugvinden wat de kwalificatie “roverhoofdman” rechtvaardigt.

  • Beste Frank,

   Bedankt voor uw reaktie. Met de typering roverhoofdman bedoelt Jaap de Moor dat Westerling zich niet onderwierp aan het strakke hiërachische militair systeem, maar met zijn Speciale Troepen zijn eigen plan trok.

   Met vriendelijke groet,

   Fredrik Willems

  • Westerling heeft van dieven gestolen, als een soort Robin Hood en zo voelde hij zich ook. Vandaar Roverhoofdman.

 23. Hallo Fredrik,

  Bedankt voor je antwoord, maar als iemand een “roverhoofdman” wordt genoemd dan kan dat volgens mij alleen maar betekenen dat die persoon zich schuldig heeft gemaakt aan diefstal en plundering, en de groep waar hij de leiding over had trouwens ook. Maar voor zover ik weet heeft Westerling en het DST zich helemaal niet schuldig gemaakt aan dat soort dingen. Toen Westerling terugkwam in Nederland was hij berooid en probeerde hij met allerlei baantjes financieel het hoofd boven water houden. Daarom snap ik niet dat Jaap de Moor hem in zijn boek, dat toch een serieuze objectieve studie zou moeten zijn, een roverhoofdman noemt.

 24. Beste Frank,

  Klopt helemaal. Toch vind ik de studie van Jaap de Moor vrij objectief. Hij heeft juist veel kritiek gekregen van de media omdat hij geen moreel oordeel velde over Westerling en de Speciale Troepen.

  De Moor komt trouwens binnenkort uit met een biografie over Generaal Spoor, daar ben ik zeer benieuwd naar!

  Met vriendelijke groet,

  Fredrik

 25. Mij is verteld dat Westerling een gelofte heeft moeten doen aan de toenmalige Minister president (Drees?) dat hij volledige geheimhouding zou bewaren wat betreft zijn acties in Indonesie. Daarom heeft men hem nooit echt kunnen (en willen?) berechten. Weet iemand daar iets van?

 26. Iemand die mensen zonder vorm van proces executeert en zeker wanneer het vrouwen en kinderen betreft is een misdadiger in mijn opinie. Verheerlijking van dit soort personen, of ontkenning van deze feiten is hetzelfde als ontkenning van de holocaust of verheerlijking van betrokkenen daarbij. Westerling was, evenals vele andere Nederlandse betrokkenen destijds compleet fout. Wat mij betreft had een proces zoals dat nu tegen Demjanjuk plaatsvindt ook bij Westerling plaats mogen vinden.

  • Ik kan mij niet voorstellen dat Westerling vrouwen en kinderen geexecuteerd heeft. Dat moet iemand met moeilijkere naam zijn geweest.

   • maar ja…hij deed het!

 27. Een geweldige Nederlander!!!!!

 28. Om Westerling posthuum een roverhoofdman te noemen is een belediging die de aauteeur eeens recht in het gezicht van Raymond nooit had durven zeggen.
  Ik heb Westerling tussen 1964 en 1987 ontmoet en heb groot respect voor hem

  • @ Fred van der Wal & Michael Roos:
   Dat heeft wellicht te maken met de bewapening van deze geweldenaar en zijn dappere optreden tegen ongewapende vrouwen en kinderen. Ik snap dat in tijden van oorlog zaken gebeuren die in normale tijden niet door de beugel kunnen, en ik begrijp ook dat men hem destijds een geweldenaar vond omdat er toen niet de inzichten waren die wij nu wel hebben. Ik begrijp echter niet dat iemand hem in deze tijden nog kan respecteren en verheerlijken, met de kennis en inzichten van de geschiedenis die wij nu hebben.
   Deze man is geen geweldige Nederlander, het betreft hier een stukje geschiedenis waar Nederland zich diep voor mag schamen.

   • Rik,
    Kan je me ook vertellen waarom westerling ergens heen werdt gezonden.
    En welke inzicht is nu anders dan toen!
    Menig Nederlander heeft zijn leven te danken aan hun.

   • Je spreekt jezelf tegen en je van geschiedenis niet veel begrepen.

 29. Westerling werd daar heen gezonden om de orde te herstellen. Dat kan op andere manieren dan door het zonder proces executeren van vrouwen en kinderen. Het inzicht nu is dat wij oorlogsmisdadigers als Westerling nu vervolgen, iets wat toen niet gebeurde. Moord, marteling, verkrachting, plundering zijn zaken waar men tegenwoordig, gelukkig ook in oorlogstijd, vaak niet mee weg komt. Menig Nederlander mag zijn leven te danken hebben aan deze man, menig mens heeft zijn dood aan hem te danken.

 30. Met orde op zaken stellen bedoel je dus dat het moest ophouden van het vermoorden van baby’s ,kinderen,vrouwen en mannen ,verkrachten,martelen,verminken.etc,etc, en niet alleen hollanders maar ook diegene die behulpzaam waren aan de hollanders .
  De manier die door westerling gedaan is,is gelukt,hoor helaas niet van je hoe dit anders opgelost had kunnen worden.
  Misschien dat dit nog komt en kan men dit heden ten dagen gebruiken in Uruzgan waar de soldaten perfect werk doen ,alleen ben ik bang dat waarneer ze daar vertrekken alles weer het zelfde is als toen men kwam.
  Ken nog een veel grote oorlogsmisdadiger waar men nooit wat mee heeft gedaan nml. DE KEIZER VAN JAPAN.
  Oja laat Nederland ook nog zijn militairen en Ambtenaren betalen (backpay).
  En je vergist je in de inzicht van nu,mocht dit ons heden ten dage weer gebeuren en er zal dan één persoon als westerling opstaan die dit oplost voor ons ,zal die nooit als een oorlogsmisdadeger gezien worden.
  Behalve bij jou als ze je familie uit moorden of heb ik je nu verkeerd begrepen

 31. Ik denk inderdaad dat je me verkeerd hebt begrepen Ray. Ongetwijfeld zullen er grote andere oorlogsmisdadigers rondlopen waar nooit iets aan is gedaan, ik heb echter gelukkig nog nooit een Nederlandse site gezien waar deze personen verheerlijkt worden zoals hier. Mocht ik die tegenkomen zal ik ook daar mijn mening ventileren. Wij verschillen van mening, en dat gaat niet veranderen ben ik bang. Ik blijf ervan overtuigd dat de door Westerling vermoorde kinderen en vrouwen geen rol zullen hebben gespeeld in de genoemde misdaden. Dan is het dus simpelweg oog om oog, tand om tand. Onnodig bloedvergieten.

 32. hoe toevallig en actueel: nog zo’n held van toen:

  http://www.nu.nl/binnenland/2139853/staat-aangeklaagd-bloedbad-rawagedeh.html

 33. Helaas rik ,hoor ik nog steeds niet hoe het anders kon.Je wijst alleen maar met je vingertje en ik begrijp dat je niet weet wat zich er allemaal afgespeelt heeft .
  Een stuk geschiedenis voor je,
  http://nl.wikipedia.org/wiki/Bersiap
  Misschien als er nog nabestaande zijn moeten die ook maar de Indonesiese regering aanklagen.
  En de nabestaande van de gemeenschap uit putten de duitsers ,oh nee dat kan niet duitsland heeft betaald toen ww2 afgelopen was.
  Maar hoe zit het nu met al die mensen uit het verzet hier in nederland die een duitse militair(en) hebben gedood ,moeten dus volgens jou ook aangeklaagd worden .
  Lijkt me ontzettend moeilijk voor je om een grens te trekken ,in elke oorlog of conflict zullen onschuldige slachtoffers vallen dit kan door vergissing,verkeerde informatie,wraak,vrijheidstrijd,angst,etc,etc.
  Maar ik heb je goed begrepen je hebt je mening gegeven omdat je vindt dat deze side een oorlogsmisdadiger verheerlijkt in jouw ogen.
  Bedankt daarvoor maar ga dus nooit meer bevrijdings dag vieren (ja die van 5 mei want toen was ww2 toch afgelopen of is dit in augustus ,wat leren we nu op school)
  daar er toch menig duitse militairen vermoord zijn door niet militairen.
  Oja waar haal je vandaan dat westerling vrouwen en kinderen terecht stelde.
  En westerling heeft toestemming gekregen van het standrecht door uiteindelijk HMK.

 34. We kunnen elkaar allemaal gaan aanklagen Ray, dat is niet waar ik het over heb. Ik heb de wijsheid niet in pacht dus je zult mij niet horen zeggen hoe het anders kon. Dat zou ook erg makkelijk zijn. Het maakt mij dus ook niet uit waarvoor en van wie hij wel of geen toestemming heeft gekregen.

  Waar het mij inderdaad om gaat, en dat heb je volgens mij goed begrepen, is dat op deze website over Westerling geschreven wordt alsof wij trots op hem zouden moeten zijn. Dat vind ik onjuist, dit stukje geschiedenis is iets waar wij ons voor zouden moeten schamen.

 35. Peter ,hoe je het wend of keert je zit appels met peren te vergelijken,westerling met rawagedeh ,dan vind je hem een misdadiger en andere personen voor het zelfde vergrijp weer niet of als ik deze feiten ontken (welke ?) ik ook de holocaust ontken.Je komt zelf niet eens met feiten of oplossingen.En nu weer dat ik me moet schamen.
  Helaas jij hebt jouw staandpunt ik de mijne hier verschillen we in dat kan .Maar leg me geen worden in de mond hoe jij iets vind.
  Geef je menig,zeg niet dat wij ons moeten schamen voor onze geschiedenis ,maar zeg dat jij je schaamt voor onze geschiedenis.
  Zo ben ik ook trots,heb respect,bewondering ,etc,etc op de bemanning die de atoombommen op jappan hebben gegooit ondanks dat daar onschuldige baby’s ,kinderen ,vrouwen,zieken of bejaarde burgers of militairen gestorven zijn en ook hier schaam ik me niet voor.
  Maar denk wel dat je dit begrijpt en ik hier geen verdere uitleg over hoef te geven.

  groet

 36. Ik neem aan dat je het tegen mij hebt Ray, mijn naam is Rik, aangenaam.

  En ik geef je mijn mening, namelijk dat ik vind dat we ons zouden moeten schamen. Ik leg je al helemaal geen woorden in de mond, ik heb hierboven enkel mijn mening gegeven en dat is mijn goed recht.

 37. Pfffff,
  Hoop dat je nu wat wilt bijdragen om voor een ieder duidelijkheid te scheppen en nu ook met feiten kom waar jij dingen vandaan haalt zodat de geschiedenis niet verdraaid wordt .
  Je zegt:

  Iemand die mensen zonder vorm van proces executeert en zeker wanneer het vrouwen en kinderen. —
  Hoe kom je aan vrouwen en kinderen ,waarneer en waar?

  —Dat kan op andere manieren dan door het zonder proces executeren van vrouwen en kinderen.
  Mocht dit zo zijn,welke manieren ?

  —dat op deze website over Westerling geschreven wordt alsof wij trots op hem zouden moeten zijn.

  Zoals je het zelf al aangaf in je laatste bericht.

  —ik heb hierboven enkel mijn mening gegeven en dat is mijn goed recht.

  Dit mogen andere dus ook ook al ben je het er niet mee eens!

  —Het inzicht nu is dat wij oorlogsmisdadigers als Westerling nu vervolgen

  En waarom Westerling wel vervolgen en een verzet man/vrouw voor het zelfde vergrijp niet?

  • Pfffff,
   Hoop dat je nu wat wilt bijdragen om voor een ieder duidelijkheid te scheppen en nu ook met feiten kom waar jij dingen vandaan haalt zodat de geschiedenis niet verdraaid wordt .
   Je zegt:

   Iemand die mensen zonder vorm van proces executeert en zeker wanneer het vrouwen en kinderen. —
   Hoe kom je aan vrouwen en kinderen ,waarneer en waar? * Wiki +internet + diverse geschiedenisboeken en literatuur. Wanneer en waar? nou ik was er zelf niet bij zoals je begrijpt. Zoals je weet speelt het hele verhaal zich af op Zuid Celebes.

   —Dat kan op andere manieren dan door het zonder proces executeren van vrouwen en kinderen.
   Mocht dit zo zijn,welke manieren ? *Door het, bij voor keur met proces executeren van daders in plaats van onschuldigen.

   —dat op deze website over Westerling geschreven wordt alsof wij trots op hem zouden moeten zijn.

   Zoals je het zelf al aangaf in je laatste bericht. * geen idee waar je naar verwijst.

   —ik heb hierboven enkel mijn mening gegeven en dat is mijn goed recht.

   Dit mogen andere dus ook ook al ben je het er niet mee eens! * Inderdaad, je zult mij ook niet horen zeggen dat dat niet mag.

   —Het inzicht nu is dat wij oorlogsmisdadigers als Westerling nu vervolgen

   En waarom Westerling wel vervolgen en een verzet man/vrouw voor het zelfde vergrijp niet? Verzetsstrijders worden niet vervolgd omddat jij en ik daar onze vrijheid aan hebben te danken Ray. Ik vermoed tenminste dat dat de overweging is.

   Wat mij betreft einde discussie, jij het jouw mening en ik de mijne. Wij gaan het hier niet eens over worden. Dat is mijn doel en illusie ook niet geweest, ik neem aan andersom ook niet.

 38. —Verzetsstrijders worden niet vervolgd omddat jij en ik daar onze vrijheid aan hebben te danken Ray. Ik vermoed tenminste dat dat de overweging is.

  Ik mijn vrijheid te danken aan vrijheidstrijders in Nederland,weet wel zeker van niet!!!!
  Er zaten namelijk ook Nederlanders in Indie.
  Misschien heb ik mijn vrijheid wel te danken aan Westerling!

  Zal maar eens info geven over oa Westerling
  Met bron en literatuur zodat, als men wat wilt roepen of schrijven over westerling zich er maar eerst eens in moet verdiepen.
  Oja wat zeiden ze ook al weer tegen een ieder die uit indie kwam !
  Moordenaars.
  Lekker kortzichtig .

  http://geschiedenis.vpro.nl/programmas/2899536/afleveringen/32522438/items/32653829/

 39. “Nederland” heeft willens en wetens dhr. Westerling naar dit pad geleid. Wetende dat hij en zijn inmiddels bekende methodes de weerstand de kop in kon drukken. Dat dit beulenwerk zou worden wist men ook. Je kunt de beul die in opdracht vd. overheid cq. legerleiding opereert niet terecht stellen.
  Dat de uitvoering van deze opdracht vandaag de dag discutabel is spreekt vanzelf.
  – Was Westerling een goed millitair?….ja!
  De feiten liggen er.
  – Was hij een held?…..mbt. uitvoering van de
  opdracht,….nee!
  Iedereen zonder scruples zou zoiets kunnen,
  als je ze maar hun gang laat gaan.
  – Diende hij vervolgd te worden,….nee!
  Dit komt op het presenteerblaadje van “Nederland”.
  Als we de feiten en discussies daarover hadden willen voorkomen, had “men” dhr. Westerling niet deze opdracht mogen geven. Sterker nog, had men ueberhaupt geen legermacht naar Indie mogen sturen.
  We moeten het daarnaast ook nog eens onder het licht van die tijd bekijken. Welhaast iedere Nederlandse Millitair had symphatie met de bevolking en was het in principe met de onafhankelijkheid eens. Maar iedere dode Plopper was er een te weinig, die ervoer men als het grootste tuig.
  Maar wat doe je eraan?
  – Overlopen, kijk hoe het Princen is vergaan.
  – Excessen, kijk hoe het Westerling verging.
  – Men had weinig keus, want je gooide het boeltje
  ook niet erbij neer, je liet je kameraden immers
  niet in de steek.
  Het geval Westeling is een relaas van een vuile oorlog, zoals alle oorlogen dat zijn.
  De uitvoering daarvan kan en mag niet zondermeer op enkele individuen worden afgescheept.
  De echte verantwoordelijken waren van hoger echelon.

 40. Natuurlijk heeft Westerling oorlogsmisdaden begaan.
  Waarom anders zijn er militairendie onder hem gedienthebben en die hun naam veranderd hebben toen ze terug naar Nederland kwamen. Bang om vervolgd te worden blijkbaar.
  Legendarisch is Westerling natuurlijk wel, maar ja, dat was Hitler ook.

  Laat ik maar zeggen…. hij was een held voor de koloniale macht.

  gr Casey

 41. Is het Fernande Fournier ? Westerling schrijft in “Mijn memoires”: Yvonne Fournier.

 42. Voor mij zal Westerling altijd een held blijven!

 43. Jeeeeeetje Mijn vader is overgehaald door Raymond westerling. Hij heeft de plan bij het huis van mijn vader en moeder uit gevoerd.En toen het zo ver was is hij zo laf om mijn vader in de steek te laten met zijn soldaten. waar door mijn vader de actie moest door voeren.En het is misluk. De Indonesiërs hebben hem verhoord en onthoofd op een gruwelijke wijze. mijn moeder heeft pas jaren daarna gehoord wat er met mijn vader is gebeurd.Dat in onzekerheid leven jaren lang.Ik ben hier niet over te spreken wat hij mijn vader heeft aangedaan,en mijn moeder. Mijn moeder heeft Raymond zijn huid uitgescholden.En ze moest verder met haar kinderen.Ik heb altijd een vader gemist.Nu ik ouder word komen de verhalen weer terug van mijn moeder. Jammer dat het zo is gegaan.

  Bonita van der Meulen.

 44. hou eens op door te zeggen dat Westerling geen held was,mijn vader heeft onder de heer Westerling gediendt.ze moesten wel omdat niemand anders die taak wilde doen,en trouwens,niet rot of smerig bedoeld,als de vroegere regeringen van nederland daar niet waren geweest,en indonesie niet hadden ingelijfd,was het nooit zover gekomen,tenminste niet op deze schaal.beetje hypokriet om je dan nu zo uit te laten over de mensen die daar in naam van de nederlandse regering daar orde op zaken moesten stellen.mijn vader was trots om onder Westerling te strijden.mijn vader heeft er veel over verteld,hulde

 45. Wat goed dat de discussie over Westerling nog steeds doorgaat.Hij, en vele anderen, zijn het slachtoffer van domheid en het politieke gekonkelekefous dat met militaire acties gepaard gaat. ‘De politiek’ zoekt een zondebok om de aandacht van haar eigen falen af te leiden. En wat is er dan makkelijker om de ‘vuile was’ bij de militairen neer te leggen. Dit geldt niet alleen voor Westerling in Indie maar ook voor Karremans en Srebrenica en voor generaal Reynders en de meidagen van 40. En de zgn.’historici’ houden ons dom mbt. de zaken die zich achter de schermen hebben afgespeeld.

 46. Tis gewoon een MOORDENAAR !! Niks held!!

 47. Nou Henk smerig pacifist jij moet goed op je woorden letten

 48. Wij, de Nederlanders wilden toch ook niet onder de Moffen leven in veertig/vijfenveertig. Dus dat ” Indie ” de vrijheidstrijd ging voeren is dus goed te begrijpen.

 49. al is de leugen nog zo snel….

 50. […] de opnieuw opgelaaide discussie over de politionele acties in ‘Ons Indië’). Bij zijn spitwerk stuitte Willems op een hindernis: allerlei Nederlandse inlichtingendiensten hebben dossiers over […]

 51. Er wordt weer alleen gesproken over Nederlandse oorlogsmisdaden. Maar niets over de Indonesische oorlogsmisdaden. Nu de generatie voornamelijk stille Nederlands – Indische gemeenschap die daar geleefd heef aan het verdwijnen is, krijg ik in hun laatste levensjaren opeens de verhalen te horen over de wandaden van de Indonesische “verzetsstrijders”. Sinds enkele jaren – ik ben nu 46 – kreeg ik bijvoorbeeld te horen dat mijn vaders beste vrienden voor zijn aanzicht onthoofd werden, dat mijn vaders opa gespietst werd en andere wandaden gepleegd door die Indonesische “vrijheidsstrijders”. Dit krijg ik dus te horen van derden en niet van mijn vader. De Indische – Nederlandse gemeenschap (dus Nederlandse nationaliteit) wilde dit ook allemaal niet. Wat mij opvalt, is dat voornamelijk in de ogen van (huidige) linkse Nederlandse (internet) belezen kringen, die gemeenschap neer wordt gezet als bezetters van het Indonesisch volk. Hadden het volk echt daarna beter bij Soekarno en Co.? Veel van mijn familie is Westerling nog steeds dankbaar en plaatst hem op een voetstuk. Ze zien hem niet als held maar wel de persoon ( en uitgezonden dienstplichtige) als diegene die bescherming bood en door hen naar veiligere plaatsen werden geëvacueerd. Mijn vader is daar geboren en zat later ook bij de KNIL want je moest keuzes maken (voor veel wereldburgers achter de computer een foute keus). Zat aan het einde van de oorlog als 16 jarige tevens in een jongenskamp. Maar kreeg in de jongenskamp van juist de Japanners een geweer in zijn handen gedrukt met als opdracht “red je zelf”. Hier doelen zij dus; red je zelf uit de klauwen van die “vrijheidsstrijders” want zij willen je vermoorden. Dat zegt dus duidelijk iets over die chaotische tijd. Hij houdt nog steeds van dat land en zijn bevolking.

 52. Hoe de media dit onderwerp momenteel weer ‘kleuren’… Ik heb met interesse de bio op deze site gelezen. Het moet, zeker voor de Indo’s in Nederland, toch verschrikkelijk zijn dat er toch zo weinig bekend is over de Bersiap. De eenzijdigheid in de berichtgeving, het ontbreken van enig verband en het zo makkelijk gebruikte woord oorlogsmisdaden maakt het allemaal nog pijnlijker. Op deze site staat een stuk n.a.v. de hernieuwde belangstelling voor de ‘Turk’. Geeft mijn gevoel in ieder geval aardig weer.
  http://santebrun2.blogs.com/my_weblog/2012/08/een-soto-ajam-met-kapitein-westerling.html

 53. Celebes was een chaos.Benden gijzelden de eigen bevolking en
  maakten zich schuldig aan moord, doodslag, verkrachting, ontvoering en brandstichting. Enkele namen van bendes: Tentara
  Lipan Badjeng(Leger der duizendpoten) en Tentara Semoet Merah
  (Leger der rode mieren). Dan zijn er de politieke infiltranten,die door de Republiek vanuit Java naar Celebes werden gestuurd om
  te voorkomen, dat de deelstaat Oost Indonesie tot stand kwam. Dit
  ging met intimidatie en geweld. De eenvoudige desabewoner was er de dupe van. Dat Westerling dit soort tuig standrechtelijk excecuteerde was niet bijzonder. Plunderaars in vredestijd, b.v. bij
  rampen, worden ook door eigen leger of politie neergeschoten.
  Overigens heeft ook de TNI standrechtelijke excecuties gepleegd.
  Pro Nederlandse Indonesiers werden als mata-mata moesoe (spionnen van de vijand) door kampongbewoners aangewezen
  en zonder vorm van proces terechtgesteld. Wie niet voor de Republiek was, werd dus afgeschoten.

 54. ik weet het niet

 55. […] verwacht bij deze omstreden, kleurrijke oud-militair. Al jarenlang wordt er gewerkt aan de biografie van Westerling, die de leiding had bij politionele acties waarbij in Nederlands-Indië duizenden […]

 56. […] niemand behoeft amnestie in deze koloniale zaak van onderdrukking en moord, omdat er nooit ook maar iemand is veroordeeld, terwijl toch in ieder geval de Nederlandse staat inclusief de gehele toenmalige […]

 57. ik verzamel al meer dan 40 jaar knil en alles over westerling en zn speciale troepen maar er zijn toch mensen die in een paar jaar meer verstand van zaken hebben dan ik .{ik weet weinig als ik hier zo lees}
  frederik willems die weet waar hij over praat jongen is goed geinformeerd maar de mensen die menen wat te weten schreeuwen het hardst mw SPOOR zei het al ,,achteraf kakellen de kippen”.
  lees het boek waar frederik mee bezig is als dit af is weet zeker dat het de waarheid heel dicht benaderd .
  heeft info uit eerste hand omdat de man oprecht geinterreseerd is anders dan de meeste zgn experts inzake Westerling ,,om de poen is het te doen ;; en als je daar bij ff bezijdens de waarheid zit nou ja het is al jaren geleden en de meesten die weten hoe e e a zich heeft afgespeeld praten er liever niet over dus schrijfen maar en laat de pen over vloeien van werkelijkheid naar fantasie cq leugens.
  Westerling en zn speciale troepen waren geen wiener sanger knaben het waren geharde comando,s die deden wat er moest gebeuren zachte heelmeesters maken stinkende wonden voorbeelden genoeg kijk maar om je heen de criminaliteit word steeds gekker om dat ze niet aangepakt worden .
  en het waren geen politionele akties dat wou en wil onze regering mensen laten geloven HET WAS GEWOON EEN VIEZE OORLOG
  waar jonge nederlanders naar toe gestuurd werden en waar het knil aan mee deed en wat hebben ze gekregen stank voor dank en nu 62jaar na dato hebben nog mensen een oordeel .
  mensen begin een cursus origamie en of bloemschikken want de meesten weten eht niet waar ze over lullen.

 58. Westerling was een efficient militair , die met de beknopte middelen , rust en veiligheid bracht in zuid Sulawesi. Hij heeft ook alles keurig gerapporteerd aan zijn meerderen en zijn verantwoordelijkheid als een man genomen . Vandaag de dag treed de TNI ook heel hard op tegen opstandige elementen in ambon ache en timor , de middelen heiligen doel de rust en veiligheid binnen je lands grenzen brengen. Uiteindelijk zijn de politici die de beslisingen nemen , en aan de soldaten het vuile werk overlaten . Je als volk de politici tot verantwoording moeten roepen als je dat wilt en niet Westerling.

 59. Ik moest een beslissing nemen in het begin van mijn diensttijd 1960 / 1962 om naar Nieuw-guinea te gaan, een oom van mij was in de periode 1946 / 1949 dienstplichtig soldaat in Soerabaja en mijn vraag aan hem was, wat kan ik daar verwachten ik wilde niet, maar wilde dan wel weten WAT. Hij was heel kort en zij de kali is rood van het bloed en er drijven lijken in van mensen die door de Pemuda’s en de TNI hun niet goed gezind was. Door de tijd hoefde ik niet te gaan en heb mijn tijd in Nederland gediend met achteraf toen niet begrepen van de grote spanningen in west Europa, je bent jong, en gaat als je moet, zo simpel is dat.
  Er is ook eens een interview geweest met gen. Nasution en Hatta voor de Nederlandse TV en die spraken de juiste woorden, dit is onze en jullie geschiedenis, daar kan je alleen maar van leren en die moet je verder laten rusten en nu vrede met elkaar verder gaan
  Nu zie ik met regelmaat vrouwtje Zegveld en nog zo,n makker bij Pouw en Witteman hun zegje doen en denk dan aan het grote geld wat hier mee gepaard gaat, ze weten het allemaal zo goed (dus niet), en praten dan over gerechtigheid.
  Een kleine opsomming uit die tijd, en waar Nederland mee te maken kreeg. : Engeland heeft de benen genomen in 1946. In de periode 1946 / 1949 zijn er 3500 (Indische) Nederlanders vermoord en geindentificeerd, daarna nog eens 16.000 ontvoerd en nooit meer terug gekomen. Aan de kant van de de Indonesiers zijn door eigen geweld ruim 10.000 doden gevallen en circa 1000 Japanners verloren het leven en aan de Britse kant nog eens 660 militairen. De Bersiap periode was de smerigste die te bedenken was.
  Dit is mijn gedachte van die tijd.
  Maar aan ieder die wil weten hoe het met de geest van de mens is gesteld raad ik aan twee boeken te lezen namelijk. TOT DE LAATSTE MAN Duitsland 1944/1945 van Ian Kershaw . Wat de angst bij mensen teweeg brengt, en wat je doet om te overleven.
  En het boek DE BITTERE WEG NAAR DE VRIJHEID Een nieuwe geschiedenis van de bevrijding van Europ geschr. William I. Hitchcock waar van alles gebeurde wat we toen goedkeurde en nu zeggen het was niet anders.

 60. Ik heb deze man mogen ontmoeten en de hand te schudden op een reünie van de groenen baretten in Roosendaal sammen met mijn vader die altijd onder hem gediend heeft in het knil en zelfs apra was.vertel niet dat hij alles op eigen houtje deed zijn meerdere wisten van alles af tot aan de regering toe…..is natuurlijk altijd makkelijk als je moet afdruipen uit een land die je honderden jaren bezet hield om iemand aan te wijzen als zonden bok……mijn vader zei wel eens kom niet aan westerling de hoge piefen weten alles en is makkelijk iemand de schuld te geven ….maar Nederland is makkelijk met iemand laten vallen kijk maar naar de Molukkers allen ontslagen op zee toen ze onderweg waren naar Nederland zonder dat ze het wisten (aan boord militair van boord burger) ze konden nergens meer aanspraak op maken …..maar goed gaat over de kapitein W iedereen was trots in Roosendaal en wat ik zo mooi vond hij kon iedereen bij naam na zo veel jaar respect dat zegt wel iets over hem als commandant van KST ……..

 61. Nu toch bezig ben met schrijven zelfs de apra,s was bekent bij de regering ze hadden Soekarno kunnen doden maar door hogerhand is toen besloten dat toch maar niet te doen …….iedereen is toen gearresteerd door de nti en overgedragen aan Nederland mijn vader is toen naar hollandia gebracht papua nieuw guinea. En vertel mij hoe het mogelijk ” is dat westerling ontsnapt met een watervliegtuig ” dat klaar stond geef jullie 1 tip bernart en onze grote vriend hazelhoff (soldaat v oranje) gegroet allen op deze site alles ligt veilig opgeborgen bij het min v defensie……ze (Nederland) nooit het achterste van hun tong laten zien …..

 62. Raymond Westerling is gewoon een oorlogsmisdadiger, niks meer niks minder. Nederland had niks in Indonesie te zoeken, net als de duitsers niks in Nederland te zoeken had. Dat had de Nederlandse regering na de tweede wereld oorlog als geen ander moeten snappen maar ook de militairen in dienst van het land.

  Mijn opa, (oud strijder in de Spaanse burgeroorlog) tegen het fascisme bewind van Franco, kapitein in het Nederlandse leger en na capitulatie van Nederland, een van de weinige die in het nederlands verzet actief was(velen zeggen het). Heeft dat gelukkig wel gezien en heeft geweigerd om naar Indonesie te gaan.

  Geen enkel land heeft het recht een ander land te bezetten en het volk te onderdrukken. Deze meneer wordt hier min of meer toch als geweldige militair neergezet, een oorlogsmisdadiger is het, iedere militair heeft ook zijn eigen geweten nog. Deze meneer blijkbaar niet. Het verhaal over de zogenoemde guerilla wiens hoofd hij in een prullebak had liggen, wordt gebracht alsof dat een geweldige actie was.

  Het geeft aan dat deze heer geen enkel respect voor het leven van andere heeft gehad en zich totaal niet heeft kunnen inleven in de bewoners van Indonesie, die de Nederlanders terecht als bezetters zagen. Dat hij van een vrijheidstrijder zijn hoofd in een prullebak had om deze aan het haar er uit te trekken en als een soort troffee te tonen, zegt genoeg over deze man.

  Jammer dat we van de Duitsers spijt verwachten en verwachten dat ze inzien dat ze misdaden begingen tegen de mensheid terwijl deze oudstrijders uit indonesie zelf niet in staat blijken tot zelfreflectie.

  Al die oud militairen die trots zijn op deze Westerling en het allemaal nog geweldig vinden wat hij gedaan heeft, zijn net zo erg als de Duitse oorlogsmisdadigers die na de 2e WO niet tot nieuwe inzichten zijn gekomen. Trots zijn op wat ze daar zelf gedaan hebben en zich miskend voelen door de Nederlanders sameleving, schamen moeten ze zich. Gelukkig is onze regering en onze samenleving wel tot dat inzicht gekomen. Helaas lees ik dat de weduwe van standrechterlijk geexecuteerde met 20.000 euro schade vergoeding afgescheept worden. In mijn ogen een schandelijk laag bedrag, maar goed wat zou een juist bedrag zijn voor een leven wat afgenomen is en het gevolg daarvan voor zijn of haar familie.

  • U was er zeker bij. Vraag het maar aan die indische nederlanders of wel gemengd bloed die dus daar eeuwen hun roots hebben. Vraag het maar aan de chinezen daar wat die geweldige vrijheidsstrijders hen hebben aangedaan. Hierboven had ik al geschreven wat jouw goede verzetstrijders mijn overgrootopa heeft aangedaan van 80 jaar. Ga me niet over jouw verzetstrijders hebben in Nederland. Vraag dat maar aan de Nederlandse kant van mijn familie. Wel een duitse soldaat vermoorden maar niet komen opdagen als daarvoor 10 willekeurige burgers tegen de muur worden gezet waaronder een oom. Je bent zelf een haatdragend figuur die het leuk zou vinden dat chinese kinderen in Tibet afgemaakt moeten worden omdat ze van bezetters zijn en eruit moeten. Zegt dat ook maar tegen je indonesche vrienden die op de molukken en papua zitten. Ja de javanen met hun transmigratie.

  • Vriend dit gebeurde dus de hele periode. Dit waren je verzetstrijders die jij bejubelt. Er was geen indonesische leger maar alleen gewoon straattuig en geen heldhaftig europese veldslagen tussen leger en leger die je oom voerde.

   http://nl.wikipedia.org/wiki/Bloedbad_in_de_Simpangclub

  • Marc, kom op man je ziet het allemaal zwart wit stel de Duitsers hadden gewonnen dan was jou opa uit het oogpunt van de Duitsers toch ook een oorlogsmisdadiger…….of niet . En als je het heel eerlijk bekijkt dan is iedereen die in een oorlog vecht een misdadiger of niet soms. Moorden plegen in een gevecht is toch eigenlijk niet goed te praten . Mijn vader heeft altijd aan de zeiden van Westerling gevochten vergeet niet het waren KST- ers (huidige commando’s) als zei kwamen was het praten al lang gebeurt en het regulieren leger al weg . En vergeet niet onthou dat nu eens “DEN HAAG” wist alles alles was in opdracht. Het was ook een vuile oorlog maar dat is helaas elke oorlog . Dus om iemand zo maar de zwarte piet toe te schuiven is makkelijk . De opstandelingen (NTI)’warenbook niet lief hoor geloof me …….iedereen komt in een spieraal van extreem geweld mensen veranderen als ze familie en vrienden verliezen .

  • Wat een vreemd betoog. De Duitse bezetting en het fascisme vergelijken met de koloniale periode. Je moet het maar kunnen. En dan dit: Gelukkig is onze regering en onze samenleving wel tot dat inzicht gekomen.
   In opdracht van die regering(en) is er heel veel gebeurd in Indië. Toen werd het Indonesië en konden al die mensen die uitvoerden wat de regering wenste verrekken. Jij hebt je beeld van jouw opa, er zijn er velen die een bepaald beeld hebben bij Westerling. Om te bepalen of het een oorlogsmisdadiger is, is niet aan jou.

 63. Willems het wordt nu tijd dat iedereen uw nieuwe boek gaat lezen!
  Want Westerling en Spoor dienen voortaan als opdrachtnemer en opdrachtgever te worden beschouwd

  Moet zelf nog het boek gaan bestuderen, maar krantenberichten zien Spoor als eigengereide hoog spel speler die feiten niet onder ogen wilde zien.

  • Bedankt voor uw reactie. Dat klopt. Ik kond op basis van een geheime nota van Buitenlandse zaken (en verklaringen van direct betrokkenen en andere bronnen) aantonen dat Westerling voor Spoor een geheime organisatie opzette waaruit later de APRA is ontstaan. U moet nog even geduld hebben op mijn boek. Het is nog niet af. 😉

 64. Alias Jan Brugman, naast zoon van een Indieveteraan, historicus met louter ‘consumptieve’ interesse in Westerling, Spoor en Nederlandse soldaten 1945-1950:

  Dank voor je reactie, Fredrik.
  Heb je alvast de tekst van die geheime nota (het brondocument) digitaal voor ons, nieuwsgierige lezers (Spoor-volgers).
  Want op dit moment lees ik de prima Spoorbiografie van De Moor, na eerdere lezing van de gekleurde kakelpublicatie van de weduwe Spoor.
  Jouw kanttekeningen bij Spoor en je boek wacht ik intussen met veel belangstelling af!

  Succes,
  Jan

 65. never saw Celebes people arent you. till today they are violent and love to harash other. We called them Bugis and they are the cause for Ambon 1999 religion war and Poso 1999 religion war. Even today.. Jakarta still little stress woth this Bugis people who racist..radical islam..adultery maniac..and demonstration likely.

  and in that time.. Celebes is under Indonesia Federal aka RIS .. not under Indonesia Republic aka RI (which only in Sumatran and Java). It just not right when this widow and Jakarta urge Netherlands to pay compensation. But this all is politics. When there is reasons to spend out money…opportunist will use it as corruption time.

 66. never saw Celebes people arent you. till today they are violent and love to harash other. We called them Bugis and they are the cause for Ambon 1999 religion war and Poso 1999 religion war. Even today.. Jakarta still little stress woth this Bugis people who racist..radical islam..adultery maniac..and demonstration likely.

  and in that time.. Celebes is under Indonesia Federal aka RIS .. not under Indonesia Republic aka RI (which only in Sumatran and Java). It just not right when this widow and Jakarta urge Netherlands to pay compensation. But this all is politics. When there is reasons to spend out money…opportunist will use it as corruption time.

 67. Westerling is in de ogen van velen die de tijd niet hebben mee gemaakt geen held en nu denken sommigen er nog zo over gelukkig leven we in n vrij land maar Westerling was wel in die tijd de enigste die deed wat er gebeuren moest in ,,opdracht ,, van ministers en legerleiding die na de oorlogen en alle mislukkkingen die voort komen uit hun besluiten de handen in onschuld wassen ,,WIR HABEN DAS NICHT GEWUSST,,
  Kapitein Raymond PAUL PIERRE WESTERLING WAS EEN ZEER GROTE HELD vraag maar eens aan de mensen die de tijd daar mee gemaakt hebben hij en zn Speciale Troepen waren geen wienersangerknaben maar kerels die indien nodig de daad bij het woord voegden en deden wat er gebeuren moest en ja daar zijn onschuldige slachtoffers bij gevallen maar naderhand lullen kan iedereen het waren meest jonge jongens van amper 18 jaar die naar indie gingen wat verwacht je als je zo jong bent je wilt je plicht doen en in n oorlog vallen altijd onschuldigge slachtoffers ,,anders zouden we na elke oorlog zonder regering zitten,, want dat zijn de WARE SCHULDIGEN en wat men ook over kapitein westerling zegt ,, ik heb respect voor iederre veteraan waar die ook gevochten heeft en zeker voor Westerling en zn Speciale Troepen en wat al de ALWETEN ook beweren en zeggen ga julie gang met mij denken er velen net zo .

  • Het kabinet Beel had Westerling opdracht gegeven met een blanco mandaat. Nadien heeft Westerling nog meerdere acties op zich genomen en werd hij after all en zelfs met steun van wijlen Prins Bernard voorgedragen voor onderscheidingen (tot de Militaire Willemsorde toe) welke telkens door rechtsopvolgers van Beel werden geweigerd. Alle regeringen nadien hebben afgezien c.q. moeten zien van vervolging.

 68. Generaal Spoor is mijn held en zeker Kaptein Westerling.
  En waarom wel, als je echt de geschiedenis kent van Nederlands-Indië en de japans tijd en de Bersiap periode. En echt heel veel gelezen hebt dan mag je iets zeggen maar nooit oordelen. Want dat kunnen wij Nederlanders zo goed. Ik zeg altijd maar de klok horen luiden maar niet weten waar de klepel hangt.

 69. hi!,I really like your writing so so much! proportion we communicate more about your post on AOL? I need a specialist on this space to unravel my problem. Maybe that’s you! Looking ahead to see you. kefgdeekdkfa

 70. Westerling had blanco mandaat vanuit het kabinet Beel. Vanuit de legerleiding met steun van wijlen Prins Bernhard werd hij voorgedragen voor zelfs de Militaire Willemsorde. Alle rechtsopvolgers van Beel zagen af van maatregelen (deze waren wellicht ook juridisch niet haalbaar) en zouden ook tot een constitutionale crisis hebben kunnen geleid/

 71. Prins Bernard heeft alleen geïnformeerd waarom hij niet is gedecoreerd. Van enige pressie of steun is verder niets bekend.

  • Niet alles is toegankelijk en wordt de vuile was buiten gehangen. Ik ben bijvoorbeeld benieuw wat er nog boven komt over Srebrenica. Vorig jaar kwam oud-minister Joris Voorhoeve ook weer in het nieuws.

 72. […] The Dutch had even fewer scruples. They sent in Raymond Westerling to keep the tricolour flying. Everyone called him “Turco”. The Turk. […]

 73. […] hun spelregels. Een uitzondering hierop zijn misschien, en nu wordt iedereen boos, de acties van de kapitein Raymond Westerling, commandant van het Regiment Speciale Troepen in de jaren 1946-1948 tijdens de Indonesische […]

 74. Er waren toch anderen die kapitein Westerling hielpen om zijn opdrachten uit te voeren?
  Wie schreef/tikte zijn patrouilleverslagen? Welke jongere KNIL-officieren leidden de troepen tijdens zijn acties?
  De (inmiddels gepensioneerde) kinderen van de inmiddels overleden KNIL officieren moeten toch documentatie hebben geerfd: krantenknipsels van ceremonies om onderscheidingen op te spelden e.d.?
  Ik vermoed dat een aantal van die kinderen bewust weigeren om met de in hun bezit zijnde informatie te helpen om de waarheid boven tafel te krijgen. Waarvoor hebben hun ouders en kapitein Westerling zoveel moeite gedaan?

  • Dat soort kinderen vind je overal in Nederland, zoals in Breda. Geen respect voor hun (groot)vaders die als KNIL-officier samenwerkten met kapitein Westerling om in Zuid-Celebes rust en orde terug te brengen, en daarvoor zelfs op de paradeplaats in Makassar zijn onderscheiden. Zulke kinderen zijn te laf gebleken om de heldenrol van hun (groot)vaders te erkennen. Zij profiteren wel van de welvaart die in Nederland (nog steeds voor een substatntieel deel) bereikt is dankzij onze voormalige kolonie, waar hun (groot)vader vorst en vaderland met gevaar voor eigen leven heeft gediend.

 75. Niets is wat het lijkt en alles wat er is lijkt er niet op .

  Kapitein Westerling was gereedschap van een politiek systeem .
  Met eigen verantwoordelijkheid als mens .

  Oorlog is een aanslag op de beschaving en verwoest normen en waarden.
  Hij zou een held kunnen zijn maar ook een zondaar.

  Maar wat is de harde waarheid .
  Sommigen weten het en velen denken het te weten .
  Er zijn vele verhalen maar 1 waarheid .
  Zijn er onschuldige kinderen en moeders vermoord ?

  Dan is de discussie gesloten.
  Hij was een krijger van het systeem .

 76. Weet iemand iets meer te vertellen over de vader van Raymond Westerling? Waar kwam die vandaan? Wie waren zijn ouders?

  • Weet ik inmiddels meer van, maar wie was de eerste Westerling die zich in Istanboel vestigde?

   • Op 31 augustus 1919 wordt Raymond Paul Pierre Westerling in Turkije geboren. Hij komt voort uit een Hollandse familie die al 3 generaties in Istanbul woont. Zijn vader is antiquair. Van zijn moeder , die afkomstig is uit een voorname Griekse familie, leert hij Grieks spreken. Later nemen Franse Jezuïetenleraren zijn opleiding van haar over. Met zijn speelkameraden spreekt hij Turks. Hij kent geen woord Nederlands.

    Uit Westerling ‘De Eenling’. 1982 Teleboek BV Amsterdam ISBN 90 6122 7143.
    Naar het boek van Dominique Venner ‘Westerling a guerilla story’.
    Uit de serie: Les grands avonturiers, Parijs, Hachette, 1977

 77. fdsaq

 78. waarom zoveel gezeur over vrouwen en kinderen? en mannen dan?
  verder: lefties moeten gewoon niet zeiken. Die verraden hun Eigen ouders nog aan de pislam.

  Westerling is een HERO.

 79. Fredrik,
  Gefeliciteerd met je boek, het publicatie-moment heb ik gemist, maar ik ga er achteraan. Ik benieuwd of je nog nieuwe feiten gevonden hebt.
  Die foto van zijn grafsteen is van mij, die heb in 2002 met een wegwerp camera gemaakt. Ik heb nog veel meer foto’s, van veel betere kwaliteit.

  Groeten,
  Raymond Webb (Inderdaad, vernoemd naar…..)

  • LOL Fredrik, ik kan het niet vinden, waar kan ik je boek kopen?

  • Raymond, heb jij ook namen van de KNIL-officieren met wie kapitein Westerling heeft samengewerkt in Zuid-Celebes? Dan zou Fredrik wellicht aan een tweede druk kunnen werken om de nazaten van hen, die de daden van kapitein Westerling c.s. zo afkeuren, aan de schandpaal kunnen nagelen.

 80. @Alfred. Nee ik heb geen namenlijsten. En officieren waren niet zulke helden, het waren meer de gewone soldaten. Het enige wat echt werkt is in Indonesie de archieven in te gaan.Is dat gezamelijke onderzoek al gestart?

  • In Indonesië? Heeft ons eigen Ministerie van Defensie geen archief dat na bina 70 jaren niet meer geheim kan blijven voor burgers? Of in Bronbeek? Ik lees in deze blog van velen een reactie dat hun (goot)vader of ander familelid direct kontakt had met kapitein Westerling. Maar toch ook KNIL officieren, die het mijns inziens in het geheel niet verdienen dat er over hen denigrerend geschreven wordt, als, de heren Anten, Boom of van Oortmerssen?

 81. Triest om te moeten constateren dat iedereen de wijsheid in pacht denkt te hebben. Kapitein Westerling heeft zijn taken op adequate wijze uitgevoerd. Hard maar duidelijk. Veel van de commentatoren denken een juist beeld te hebben van Celebes destijds en daarom te kunnen spreken van moord. Echter de feiten lagen destijds veel anders. Voor softies en aanhangers van het poldermodel was destijds geen plaats. Het was oorlog, letterlijk en figuurlijk. Ik verzoek de personen die van alles en nog wat hebben aan te merken op kapitein Westerling eerst maar eens gedegen onderzoek te doen, dan voorshands hun mening te verkondigen. Hulde aan Westerling.


Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: